Bengali Lyrics

Hariye Gecho Lyrics (হারিয়ে গেছো) Prottoy Khan

Hariye Gecho Lyrics by Prottoy Khan . Music Composed by Prottoy Khan. This song has lyrics by Siam Sarkar Jan...

SHEMANTO SAHA 30 Aug, 2022

Bela Shese Lyrics (বেলা শেষে) Abanti Sithi

Bela Shese Lyrics from Kew Kothao Valo Nei Natok are sung by Abanti Sithi . Composition by Tahsin A...

SHEMANTO SAHA 30 Aug, 2022

Dokhino Hawa Lyrics (দখিন হাওয়া) Tahsan | Madhubanti Bagchi

Dokhino Hawa Lyrics by Tahsan and Madhubanti Bagchi . Music Composed by Shayan Chowdhury Arnob. This song ...

SHEMANTO SAHA 29 Aug, 2022

Bhabte Parchina Lyrics (ভাবতে পারছিনা) Mahtim Shakib

Bhabte Parchina Lyrics by Mahtim Shakib . Music Composed by Shovon Roy. This song has lyrics by Prosenjit Ojha. The song &...

SHEMANTO SAHA 28 Aug, 2022

Rater Akashe Jemon Chader Alo Lyrics (রাতের আকাশ) Zaman

Rater Akashe Jemon Chader Alo Lyrics by Zaman . Music Composed by Zaman Recording studio. This song has lyric...

SHEMANTO SAHA 28 Aug, 2022

Ek Kobore Bari Lyrics (এক কবরে বাড়ি) Imran Hossen Emu

Ek Kobore Bari Lyrics by Imran Hossen Emu . Music Composed by Ankur Mahamud . This song has lyrics by Salman Ahmed S...

SHEMANTO SAHA 27 Aug, 2022

Tor Isharay Lyrics (তোর ইশারায়) Rahul Dutta

Tor Isharay Lyrics by Rahul Dutta . Music Composed by Arnab Chowdhury . This song has lyrics by Avi Roy . The song ' T...

SHEMANTO SAHA 27 Aug, 2022

Jolparir Gaan Lyrics (জলপরীর গান) Biyas Sarkar | Bhotbhoti

Jolparir Gaan Lyrics by Biyas Sarkar from  Bhotbhoti . Music Composed by Mayookh Bhaumik. This song has lyri...

SHEMANTO SAHA 13 Jul, 2022

Shomoy Thame Lyrics (সময় থামে) Tahsin Ahmed

Shomoy Thame Lyrics By Tahsin Ahmed Bangla Song. Music Composed by Menon Khan. This song has lyrics by Siraju...

SHEMANTO SAHA 10 Jul, 2022

Jhapsa Megher Shoke Lyrics (ঝাপসা মেঘের শোকে) Samz vai | Tafsir Sharon

Jhapsa Megher Shoke Lyrics by Samz vai & Tafsir Sharon Bangla Song .  Music Composed by Samz vai. This so...

SHEMANTO SAHA 10 Jul, 2022